تدوین استراتژی سئو

page
لینک صفحه

لینک های ورودی

طراحی استراتژی سئو : https://7resane.ir/seo-strategy/

لینک های داخلی

لینک های خارجی

: https://7resane.ir/wp-content/uploads/2020/04/Analysis.jpg

: https://7resane.ir/wp-content/uploads/2020/04/آنالیز-صفحات-داخلی-وب-سایت-2.jpg

: https://7resane.ir/wp-content/uploads/2020/04/آنالیز-صفحات-داخلی-وب-سایت-3.jpg

طراحی استراتژی سئو : https://7resane.ir/seo-strategy/

سئو چیست : https://7resane.ir/whats-seo/

گوگل : http://google.com

تیم 7رسانه : https://7resane.ir/

: https://7resane.ir/wp-content/uploads/2020/04/بررسی-کلی.jpg

: https://7resane.ir/wp-content/uploads/2020/04/مشخص-کردن-نقاط-قوت-و-ضعف-سایت-12.jpg

: https://7resane.ir/wp-content/uploads/2020/04/مشخص-کردن-نقاط-قوت-و-ضعف-سایت-17.jpg

: https://7resane.ir/wp-content/uploads/2020/04/کلمات-کلیدی.jpg

: https://7resane.ir/wp-content/uploads/2020/04/کلمات-کلیدی-مرتبط-15.jpg

: https://7resane.ir/wp-content/uploads/2020/04/کلمات-کلیدی-مرتبط-33.jpg

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

1

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

13

۷ ویژگی اهداف اسمارت

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

دِدلاین : https://www.wikigeram.com/researchnewsitem/4406/%D8%AF%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-deadline-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7

7رسانه : https://7resane.ir/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

2

۷ مرحله برای داشتن پست های جذاب( ویژگی های یک پست اینستاگرامی جذاب )

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

فضای مجازی : https://www.instagram.com/

7رسانه : https://7resane.ir/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

2

پیشاپیش عیدت مبارک !

page
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

0

چرا طراحی سایت شرکتی برای کسب و کار مهم است؟

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

طراحی سایت شرکتی : https://7resane.ir/website-design/

لینک های داخلی

لینک های خارجی

سئو : https://7resane.ir/whats-seo/

گروه 7 رسانه : https://7resane.ir/

گوگل : https://www.google.com/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

1

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

3

طراحی سایت فروشگاهی چگونه می تواند به فروش بیشتر کمک کند؟

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

سئو : https://7resane.ir/whats-seo/

وردپرس : https://wordpress.org/

7 رسانه : https://7resane.ir/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

3

امکانات فروشگاه اینترنتی شامل چه چیزهایی است؟

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

سئو : https://7resane.ir/whats-seo/

گوگل : https://www.google.com/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

2

tests

page
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

0

راه اندازی کسب و کار اینترنتی

page
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

0

طراحی وب سایت

page
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

اینستاگرام : https://7resane.ir/instagram-marketing/

وردپرس : https://wordpress.org/

طراحی سایت شرکتی : https://7resane.ir/corporate-store-design/

لینک  : https://7resane.ir/contact-us/

: https://7resane.ir/portfolio/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86/

طراحی سایت قالیشویی نیکان : https://7resane.ir/portfolio/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86/

: https://7resane.ir/portfolio/ittoiran-design-sample/

طراحی سایت ITTOIRAN : https://7resane.ir/portfolio/ittoiran-design-sample/

: https://7resane.ir/portfolio/hiyndaipart-design-sample/

طراحی سایت هیوندای پارت : https://7resane.ir/portfolio/hiyndaipart-design-sample/

: https://7resane.ir/portfolio/golden-surprise-design-sample/

طراحی سایت گلدن سورپرایز : https://7resane.ir/portfolio/golden-surprise-design-sample/

: https://7resane.ir/portfolio/assancar-design-sample/

طراحی سایت آسان کار : https://7resane.ir/portfolio/assancar-design-sample/

: https://7resane.ir/portfolio/aquadelsa-design-sample/

طراحی سایت آکوادلسا : https://7resane.ir/portfolio/aquadelsa-design-sample/

سفارش آنلاین : #

سفارش آنلاین : #

سفارش آنلاین : #

سفارش آنلاین : #

تماس : https://7resane.ir/contact-us/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

21

۵ گام در طراحی سایت – نکات مهم در طراحی سایت

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

سئو : https://7resane.ir/seo/

طراحی واکنش گرا : https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%88%D8%A8_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7

لینک : https://7resane.ir/contact-us/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

3

خدمات وبمستری

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

آنالیز سایت : https://7resane.ir/website-analysis/

آنالیز : https://7resane.ir/website-analysis/

Landing page : http://en.wikipedia.org/wiki/Landing_page

سئو : https://7resane.ir/whats-seo/

سئو : https://7resane.ir/seo/

7 رسانه : https://7resane.ir/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

6

بازاریابی اینستاگرام

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

اینستاگرام : https://7resane.ir/website-design/

لینک های داخلی

لینک های خارجی

تولید محتوای : https://7resane.ir/content/

7 رسانه : https://7resane.ir/

شبکه اجتماعی : https://www.instagram.com

تماس : https://7resane.ir/contact-us/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

1

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

4

آناليز وب سايت چيست

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

آنالیز سایت : https://7resane.ir/webmaster-services/

آنالیز : https://7resane.ir/webmaster-services/

لینک های داخلی

لینک های خارجی

ux : https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design

ui : https://en.wikipedia.org/wiki/User_interface

بهینه سازی سرعت : https://7resane.ir/website-speed-optimization/

سئو : https://7resane.ir/whats-seo/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

2

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

4

تولید محتوای متنی

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

محتوای متنی : https://7resane.ir/content/

لینک های داخلی

لینک های خارجی

تولید محتوا : https://7resane.ir/content/

7 رسانه : https://7resane.ir/

تولید محتوا : https://7resane.ir/content/

جهان دیجیتال : https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_world

سئو : https://7resane.ir/whats-seo/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

1

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

5

تولید محتوا

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

: https://7resane.ir/seo-strategy/

: https://7resane.ir/seo-strategy/

: https://7resane.ir/seo-strategy/

: https://7resane.ir/seo-strategy/

: https://7resane.ir/seo-strategy/

: https://7resane.ir/seo-strategy/

: https://7resane.ir/seo-strategy/

: https://7resane.ir/seo-strategy/

: https://7resane.ir/seo-strategy/

تولید محتوای : https://7resane.ir/instagram-marketing/

تولید محتوا : https://7resane.ir/text-content/

تولید محتوا : https://7resane.ir/text-content/

محتوای متنی : https://7resane.ir/content/

لینک های داخلی

لینک های خارجی

محتوای متنی : https://7resane.ir/text-content/

پادکست : https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA

7 رسانه : https://7resane.ir/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

13

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

3

بهینه سازی سرعت

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

بهینه سازی سرعت : https://7resane.ir/website-analysis/

لینک های داخلی

لینک های خارجی

سئو : https://7resane.ir/whats-seo/

نرخ تبدیل : https://www.optimizely.com/optimization-glossary/conversion-rate/

سئو : https://7resane.ir/whats-seo/

7 رسانه : https://7resane.ir/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

1

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

4

سئو چيست؟

post
لینک صفحه

لینک های ورودی

سئو چیست : https://7resane.ir/seo-strategy/

سئو : https://7resane.ir/corporate-store-design/

سئو : https://7resane.ir/online-store-design/

سئو : https://7resane.ir/online-store-features/

سئو : https://7resane.ir/webmaster-services/

سئو : https://7resane.ir/website-analysis/

سئو : https://7resane.ir/text-content/

سئو : https://7resane.ir/website-speed-optimization/

سئو : https://7resane.ir/website-speed-optimization/

لینک های داخلی

لینک های خارجی

گوگل : http://fa.wikipedia.org/wiki/گوگل

7 رسانه : https://7resane.ir/

7رسانه : https://7resane.ir/

تماس : https://7resane.ir/contact-us/

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

9

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

4

درباره ما

page
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

0

تماس با ما

page
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک  : https://7resane.ir/website-design/

تماس : https://7resane.ir/website-design/

لینک : https://7resane.ir/5step-site-design/

تماس : https://7resane.ir/instagram-marketing/

تماس : https://7resane.ir/whats-seo/

لینک های داخلی

لینک های خارجی

کلیک کنید : http://aparat.com/7resane

ارسال ایمیل : mailto:7resane@gmail.com

کلیک کنید : http://instagram.com/7resane

برقراری تماس : tel:09106640696

برقراری تماس : tel:02166491015

شروع مسیریابی : https://goo.gl/maps/aYUdyJZwMuyWjbMGA

instagram.com/7resane : http://instagram.com/7resane

66491015-021 : tel:02166491015

0910-6640696 : tel:09106640696

7771840-0912 : tel:09127771840

7resane@gmail.com : mailto:7resane@gmail.com

aparat.com/7resane : http://aparat.com/7resane

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

5

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

12

خانه

page
لینک صفحه

لینک های ورودی

لینک های داخلی

لینک های خارجی

برو به صفحه نمونه کارها : https://7resane.ir/portfolio-cat/web-design/

: #

: #

: #

: #

تعداد لینک‌های وارد شده به این صفحه

0

تعداد لینک‌های داخلی از این صفحه

0

تعداد لینک‌های خارجی از این صفحه

5