طراحـی ســـایت

تیم طراحـی سایت 7 رسانه

تیم طراحی سایت 7رسانه از طراح رابط کاربری، متخصص تجربه کاربر و طراح وب سایت تشکیل شده است و گروه برای طراحی سایت شما مراحل مختلفی را طی می نماید.

روال کار در گروه طبق برنامه ریزی و زمانبندی های از پیش تعیین شما می باشد و پروژه در موعد مقرر به شما تحویل داده خواهد شد.

در طراحی سایت نظر مشتری و دیدگاه های ایشان به طور کامل در جلسه بررسی و در نظر گرفته می شود.

برای مشاهده نمونه کار های تیم طراحی سایت 7 رسانه روی دکمه زیر کلیک کنید.

مراحل طراحـی سایت در 7 رسانه

جلسه با کارفرما

UIطراحی 

طراحی سایت

ارائه به کارفرما

بررسی و تایید

تیم طراحـی سایت 7 رسانه

تیم طراحی سایت 7رسانه از طراح رابط کاربری، متخصص تجربه کاربر و طراح وب سایت تشکیل شده است و گروه برای طراحی سایت شما مراحل مختلفی را طی می نماید.

روال کار در گروه طبق برنامه ریزی و زمانبندی های از پیش تعیین شما می باشد و پروژه در موعد مقرر به شما تحویل داده خواهد شد.

در طراحی سایت نظر مشتری و دیدگاه های ایشان به طور کامل در جلسه بررسی و در نظر گرفته می شود.

برای مشاهده نمونه کار های تیم طراحی سایت 7 رسانه روی دکمه زیر کلیک کنید.

پکیج های طراحـی سایت 7 رسانه

پکیج برنزی

 • نوع سایت:
 • نوع قالب:
 • هاست:
 • سبک طراحی

پکیج نقره ای

 • نوع سایت:
 • نوع قالب:
 • هاست:
 • سبک طراحی

پکیج طلایـی

 • نوع سایت:
 • نوع قالب:
 • هاست:
 • سبک طراحی

با طراحی سایت بیشتر آشنا شوید

اگر هنوز اطلاعات کافی در مورد طراحی سایت و مزایای آن ندارید کافی است روی دکمه زیر کلیک کرده تا با دنیای طراحی سایت آشنا شوید.